Skrið

Naturfarevurderinger for private, firma og offentlige aktører Skred, flom, stormflo, overvann og andre naturfarer

Norge på langs og tvers

En finner naturfarer omtrent over alt i hele dette langstrakte landet. Det er så klart enkelte områder som er mindre belastet, men der det ikke er skredfare er det ofte flomfare, og noen steder har en både skred- og flomfare,

I tillegg er det ofte at vurdering av overvann skal gjøres som en del av både byggesak og regulering, og i alle disse prosjektene kan vi være din bidragsyter.

Til venstre er et kart som viser lokasjon til over 300 prosjekter som er utført. Vi tar turen dit du er!

Lenger ned ser du eksempler på noe vi har gjort. Trenger du mer informasjon så ta kontakt, gjerne på post@skrid.no