Naturfarevurderinger for alle typer prosjekter.
Skred, flom, overvann, erosjon og områdeskred.
Skred-, erosjon- og flomsikring
post@skrid.no

Skredfarevurdering & Områdestabilitet

Har du planer om å bygge en vei, hytte, garasje eller et hus? Eller ferdigstille en reguleringsplan? Kanskje er det i bratt terreng, eller ukjent grunn og kommunen etterspør en vurdering av "sikker byggegrunn"? Vi tar jobben og gjør skredfareutredning eller vurdering av fare og områdeskred (stabilitet), rimelig og effektivt og med referanse til formelle krav og TEK17

Overvannsanalyse & Flomvurdering

I mange områder må en gjennomføre kartlegging og vurdering av flomfare (flomvurdering) og/eller overvann (overvann sanalyse) før godkjenning av en byggesøknad eller en reguleringsplan. Vi tilbyr vurderinger som tilfredsstiller alle formelle krav og TEK17.

ROS Analyse

ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse. Hensikten med risiko analyse er å identifisere trusler for derved å kunne sette inn forebyggende tiltak og nødvendig beredskap. Ved reguleringer skal planmyndighetene påse at risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) gjennomføres. Vi gjennomfører ROS analyse som tilfredsstiller alle formelle krav. 

Prøv vår nye karttjeneste - spesielt laget for deg som forsøker å finne ut av om ditt areal er pliktig en utredning for å dokumentere sikker byggegrunn ihht. krav i TEK17. Direkte link til kartet finner du her.

Trenger du hjelp !