Norge på langs og tvers

Vi er seks fagpersoner som jobber ut fra fem faste lokasjoner i landet, men reiser stadig rundt for å løse utfordringer som private, firma eller kommuner har vedrørende potensielle naturfarer.

En finner naturfarer omtrent over alt i hele dette langstrakte landet. Det er så klart enkelte områder som er mindre belastet, men der det ikke er skredfare er det ofte flomfare, og noen steder har en både skred- og flomfare,

I tillegg er det ofte at vurdering av overvann skal gjøres som en del av både byggesak og regulering, og i alle disse prosjektene kan vi være din bidragsyter.

Kartet viser lokasjon til over 300 prosjekter som er utført frem til medio 2023. Vi tar turen dit du er!

Se gjerne Prosjekter for litt innblikk i hva vi har gjort. Trenger du mer informasjon så ta kontakt, gjerne på post@skrid.no