Hjelp med aktsomhetskart?

Hjelp til din eiendom?

Lurer du på om prosjektet ditt er i en aktsomhetssone?

En aktsomhetssone er en potensiell faresone for en naturfare der det må utredes ihht. TEK17, for en eller flere naturfarer. Aktsomhetssonene er utviklet av NVE på landsbasis og kan være konservative i enkelte områder.

For å hjelpe deg i prosessen har vi laget en liten karttjeneste der du kan sjekke om ditt tiltaksområde ligger innenfor et eller flere aktsomhetsområder for skred i bratt terreng, flom eller kvikkleire. 

hit eller trykke på kartet for å ta deg til tjenesten.

PS! Du kan bruke "linjalen" i venstre hjørne av kartet til å tegne opp et tiltaksområde. Ta deretter en skjermdump og send til oss på epost eller bruk kontaktskjemaet for videre vurdering, diskusjon og pristilbud.

Kartene i applikasjonen vår er hentet fra Kartverket og NVE sine åpne tjenere (gjennom geonorge.no), eller andre åpne karttjenester (google etc.). Aktsomhetskartene er også å finne på NVE sitt Temakart.
Eventuelle feil i kartene kan ikke belastes Skrið. 

For endelig vurdering av ditt prosjekt, send oss en epost på post@skrid.no eller bruk vårt kontaktskjema.

Mer om aktsomhetskart kan du lese hos NVE på denne siden.