Skrið er det norrøne ordet for skred/ ras og vår ambisjon er å bidra til raske, rimelige og gode flom og skred/ ras vurderinger for folk flest. Skal du bygge noe i dag så kan søknadsprosessen virke lang og byråkratisk når det gjelder krav om flom og skredfareutredninger. 

Ta kontakt med oss og vi vil hjelpe deg så raskt som mulig.